Otthonteremtő hitel

2013. január 1-jétől módosul az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. Kormányrendelet.A legfontosabb változásokat az alábbi táblázatban...

FHB etikai kódex

Az FHB-Bankcsoport Etikai Kódexe összefoglalja és ismerteti a munkavállalók számára az FHB Bankcsoport működésével kapcsolatban lehetségesen felmerülő...

FHB kamatcsökkenés

További 0,25 százalékponttal csökken az FHB Ötös Fix Kölcsönök Kamata, ezáltal az FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelek (kamattámogatás utáni)...

Hitellel és ingatlanok adás-vételével kapcsolatos rövid fogalom gyűjtemény

Adós
Az a személy, aki a hitelt igényli, a szerződés aláírása után adóssá válik.

Adósminősítés
A bank meghatározott paraméterek alapján (jövedelem, kiadások, fedezet, hitel összege, stb.) osztályozza a hitelt igénylő ügyfeleket.

Adóstárs
Az a személy aki a hitelfelvevővel közösen vállalja a visszafizetési kötelezettséget.

Alapkamat
Az alapkamat egy adott ország központi bankja, az úgynevezett Jegybank által irányadó kamatként megállapított kamat.

Albetétesítés
Az a földhivatali eljárás, amelynek során a társasház felépítését követően az egyes társasházi lakások a társasház törzsszámához igazodó sorszám szerinti "alszámot" kapnak.

Annuitásos hitel
Egyenletes törlesztésű hitel.

Aranykorona
(Eredetileg fizetőeszköz volt 1927-ig) Földminősítési értékszám, egy egységnyi területű föld (hektár, katasztrális hold) tiszta jövedelmének, vagyis termőképességének, fekvésének, művelhetőségének mutatója.

Árfolyamkockázat
Devizahitel esetén a deviza forintban kifejezett értének változásában rejlő kockázat.

Bankfelügyelet
A pénzintézetek állami felügyeleti szerve.

Bankgarancia
A bank garanciát vállal ügyfeléért szerződés formájában, melynek köszönhetően az ügyfél egy másik banktól hitelt tud felvenni.

BAR-lista
Központi Hitelinformációs Rendszer. Régi nevén BÁR lista. Az ügyfél hitelmúltjával kapcsolatos pozitív, vagy negatív adatokat tartalmazhat.

Belterület
A település azon központi része, ahol a lakóházak és a hozzá tartozó telkek találhatóak.

Bonitás
Az ügyfél hitelképessége, vagyoni megbízhatósága, melyet a hitelbírálat során ellenőriznek.

Birtokba adás
Lakásvásárlásnál az utolsó vételárrészlet kiegyenlítésével történik meg, ez természetesen azt jelenti, hogy a vevő a tulajdoni lapon véglegesen bejegyzésre kerül, mint tulajdonos; az eladó pedig törlésre kerül.

Bubor
A budapesti bankközi kamatláb, a kereskedelmi bankok kihelyezési rátájának átlaga, vagyis ez azt jelzi, hogy a bankok mennyiért adják egymásnak a pénzt.

Cash Flow
Egy adott időszakban megmutatja egy vállalkozás pénzügyi helyzetének alakulását.

Célhitel
A hitel csak meghatározott célra használható.

Célingatlan
A megvásárlandó, építendő, korszerűsítendő ingatlan.

Defláció
Az inflációval ellentétes folyamat, amely az árszínvonal tartós csökkenését jelenti.

Deviza
A készpénzt helyettesítő fizetőeszköz, valamely külföldi ország pénznemében.

Devizabelföldi
1. Az a személy, akinek érvényes (magyar) személyazonosító igazolványa van.

Devizakülföldi
1. Az a személy, akinek nincs magyar személyazonosító igazolványa.

Dologi adós
Jelzáloghitel esetén amennyiben az adós személye különbözik az ingatlan tulajdonosának személyétől, akkor a tulajdonosnak van lehetősége arra, hogy az ügyletben ne vegyen részt a jövedelmével, hanem kizárólag az ingatlanával.

Elidegenítési és terhelési tilalom
Hitelfelvétel esetén jegyezteti be a bank a tulajdoni lapra általában csak lakáshitelek esetén, illetve állami támogatás igénybevétele esetén a Magyar Államkincstár.

Előleg
A vételár részletből elsőként megfizetendő összeg.

Előtörlesztés
A hitel összegének teljes, vagy részbeni egyösszegű visszafizetése, amely esetben a bankok szerződésmódosítási (előtörlesztési) díjat számolnak fel.

Értékbecslés
Az ingatlan valós piaci értékének, illetve likvid értékének szakértő általi megállapítása.

Exporthitel
A termékek külföldi értékesítését segítő finanszírozási forma.

Eurolibor
A londoni bankközi piacon jegyzett, ajánlati kamatlábat jelenti.

Faktoring, faktorálás
A faktorálás olyan finanszírozási forma, amely során a faktorcég megvásárolja ügyfele vevőkkel szembeni számlaköveteléseit és elvégzi a beszedéssel kapcsolatos feladatokat.

Fedezet
Valaminek a biztosítéka, tárgyi, vagy személyi garanciája.

Fedezetigazolás
A fedezet meglétéről, fennállásáról szóló tárgyi biztosíték.

Fejlesztési hitel
Olyan beruházás finanszírozása, melyek célja a vállalkozás jövedelemteremtő képességének fokozása, kiegészítve hosszú lejáratú tartós forgóeszköz finanszírozással.

Félszoba
Olyan szoba, amelynek hasznos alapterülete 6-12 nm közé esik.

Fészekrakó hitel
A Fészekrakó hitel egy állami kezességvállaláshoz kapcsolódó konstrukció, amelynek köszönhetően a támogatásban részesülő személyek minimális önerővel, vagy akár önerő nélkül juthatnak ingatlanhoz.

Finanszírozási arány
Ez az érték mutatja meg, hogy az ingatlan értékének hány százalékát hajlandó a bank hitelezni.

Foglaló
Az előlegnek azon része, amely az eladó elállása esetén duplán fizetendő vissza, a vevő elállása esetén pedig nem jár vissza.

Fogyasztási hitel
Magánszemélyek által a mindennapos élet szükségeit, használati tárgyait finanszírozó hitel.

Folyószámlahitel
A folyószámla terhére igénybe vehető, rövid lejáratú hitel.

FOT
Fiatalok Otthonteremtési Támogatása, régi nevén félszocpol.

Gross profit
Bruttó nyereség a gazdasági vállalkozás mérlegében.

GDP
A közgazdaságtanban a bruttó hazai termék (gross domestic product GDP) a mérőszáma egy bizonyos terület (többnyire ország) adott idő alatti gazdasági termelésének.

Gyermek
Állami támogatások szempontjából gyermeknek számít az, aki 16 évnél fiatalabb, vagy ha 16. évét betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, és 25 évnél fiatalabb;

Használati megosztás
Osztatlan közös tulajdonjogú, azaz a Földhivatalnál egy helyrajzi számon szereplő lakóingatlan esetén kell elkészíteni, ezt az ügyvéd által ellenjegyzett megállapodást.

Használatbavételi engedély
A használatbavételi engedélyt az építtetőnek az építésügyi hatóságtól az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor - a használatbavétel előtt - kell kérnie.

Haszonélvezeti jog
Jogosultja a valaki más birtokában lévő ingatlant bírtokolhatja, és használhatja.

Földterület-mértékegység:
1ha=10.000 m2

Hirdetmény
A Bankok, hitelintézetek az ügyfeleik számára elérhető szolgáltatások (hitel, lízing, számlavezetés) aktuális díjairól hirdetményben adnak tájékoztatást.

Hitel
Finanszírozási forma, amelynek feltételeit, az ügyfél (adós) és a hitelező között szerződés szabályozza.

Hitelbiztosítéki érték (HBÉ)
Az értékbecslő által meghatározott érték, amely elméletileg az az érték, amelyen az értékbecslő véleménye szerint az ingatlant viszonylag gyorsan értékesíteni lehet.

Hitel költségei
Egy banki hitelnek különböző költségei lehetnek, mint hitelbírálati díj, értékbecslési díj, folyósítási jutalék, stb.

Hitelbírálat
A hitel igénylése után elindított folyamat, amelyben a hitelező elemzi a hitel kihelyezésének kockázatát, a fedezetek, személyi feltételek meglétét.

Hitelbírálati díj
A hitel döntési folyamataiban végzett munkáért felszámított díj, melynek mértékét a mindenkori hirdetmény szabályozza.

Hiteles tulajdoni lap
A földhivatal, vagy közjegyző által hitelesített tulajdoni lap.

Hitelkártya
A hitelkártya egy a bankkártyához hasonló fizetőeszköz, azzal a lényegi különbséggel, hogy a hitelkártya esetében a fedezetet nem már az ügyfél számláján lévő pénzösszeg, hanem a bank biztosítja az előre megállapított hitelkeret erejéig.

Hitelkeret
Egy előre meghatározott és szerződében foglalt keretösszeg, amelynek erejéig a bank kész kölcsönt biztosítani.

Ingatlanhitel
Ingatlan fedezete mellet nyújtott hitel, melyet ingatlan vásárlására és szabad felhasználásra is lehet igényelni.

Jelzáloghitel
Tárgyi fedezet mellett, leginkább ingatlan fedezete mellett igényelhető hitel.

Jelzálogjog
Követelés biztosítása érdekében az ingatlanra vonatkozó zálogjog.

Jelzálog operáció
A bankon belül az a szervezeti egység, amely a beérkező hitelkérelmek feldolgozásával foglalkozik.

Jelzáloglevél
Olyan hosszú lejáratú értékpapír, amelynek biztonságát a hitelek mögött levő fedezetként lekötött ingatlanok adják.

Jövedelemigazolás
Az igazolható bevétel hivatalos igazolása, melynek segítségével az ügyfél hitelt érdemlően tudja bizonyítani a bank felé a jövedelmét.

Kamat
A hitelösszeg használatáért felszámított díj, amely a hitel valódi futamidejének tartalmára fizetendő.

Kamatláb
A kölcsön adott összeg és a kamat meghatározott időszakra, rendszerint egy évre vonatkozó összegének százalékos aránya.

Kamatperiódus
Az az időszak, amely alatt az ügyfél által felvett hitel kamata nem változik.

Kamattámogatás
Az állam által nyújtott támogatás a forint-alapú lakáshitel kamatainak megfizetéséhez.

Katasztrális hold
Földterület-mértékegység, hagyományosan az ekével 1 nap alatt felszántható területet jelentette.

Késedelmi kamat
A felvett hitel késedelmes törlesztéséből fakadó emelt szintű kamat.

Készfizető kezes
Megegyezik a kezessel, azzal a kiegészítéssel, hogy nem fizetés esetén a bank közvetlenül hozzá fordulhat.

Kezelési költség
A hitel kezeléséért, adminisztrálásáért felszámított banki díj.

Kezes
Kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az adós nem fizet, akkor ő fog helyette teljesíteni.

KHR
Központi Hitelinformációs Rendszer. Régi nevén BÁR lista.

Korszerűsítés
Az ingatlan komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése...

Közeli hozzátartozó
Házastárs, egyenesági rokon, örökbefogadott gyermek, mostohagyermek, nevelőszülő, örökbefogadó, illetve testvér.

Külterület
A település közigazgatási határán belüli azon terület, amely a belterületen kívül fekszik.

Lakásbővítés
A lakótér, lakásfunkcióval összefüggő, vízszintes és/vagy függőleges irányú növelése érdekében építési engedéllyel...

Lakásépítési kedvezmény
Régi nevén szocpol.

Lakáshitel
Lakásvásárlási céllal, annak a megvásárlásához igényelt és folyósított hitel.

Lakásvásárlási illeték
Ingatlan vásárlásakor jelentős költségként tud megjelenni a "visszterhes vagyonátruházási illeték", vagy közismertebb nevén lakásvásárlási illeték.

Libor
Londoni bankközi piacon meghatározott irányadó devizakamatláb.

Likvid érték
Tárgyi fedezet esetén azt az értéket jelöli, amelyen végrehajtás esetén könnyen értékesíthető a fedezet.

Lízing
A lízing lényege, hogy a futamidő végéig a tárgyi eszköz (pl. ingatlan) a lízingcég...

LTV
Finanszírozási arány, amely megmutatja, hogy az ingatlan értékének hány százalékát hajlandó a bank hitelezni.

Magánhitel
Magánszemély vagy magánvállalkozás által másik magánszemély, vagy vállalkozás számára adott hitel.

Maradványérték
Elméletileg az az érték, amelyen az adott eszköz a hasznos élettartam végén értékesíthető.

Megelőlegző kölcsön
A lakásépítési kedvezmény megelőlegezésére szolgáló kölcsön, amely kizárólag új építésű lakásra vehető igénybe és a lényege...

Méltányolható lakásigény
Lakásépítési kedvezményhez (szocpol) kapcsolódó szabályozás, amely az együttköltözők (szülők + gyermekek) száma, továbbá...

Mikrohitel
A Mikrohitel Program általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban ...

Négyszögöl
Földterület-mértékegység, hivatalosan 1970 óta nem használható. 1nm=0.278 négyszögöl.

Nyíltvégű lízing
Az összes lízingdíj, a kamatok, és a maradványérték megfizetése után az ügyfél, a zárt végű lízinggel ellentétben...

Nyugdíjpénztár
Olyan, külön törvényben szabályozott önszerveződő intézmény, amely lehetőséget teremt tagjai számára...

Osztatlan közös tulajdon
A tulajdonjog ugyanazon az ingatlanon meghatározott hányadok szerint több személyt illet meg.

Óvadék
A polgári jogban az óvadék a dologi hitelbiztosítékok egyike, tulajdonképpen a pénz- és tőkepiacok speciális zálogjoga.

Önerő
Vásárlási célú hitel esetén a bank meghatározza, hogy mekkora arányban hajlandó finanszírozni a vásárlást...

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)
Magyarországon a pénzügyi vállalkozások (bank, biztosító, hitelintézet, hitelközvetítő, brókercég) állami felügyeletét látja el.

Pótingatlan
Amennyiben az ügyfélnek nem elegendő a célingatlan a hitel fedezetéül, lehetőség van pótingatlan bevonására.

Refinanszírozó pénzintézet
A hitel ügyfél felé való folyósítása után a hitelező pénzintézetnek egy másik pénzintézet szintén folyósítja a hitelt...

Rendelkezésre tartási jutalék
A hitelszerződés megkötése után, amennyiben a hitel folyósítása az ügyfél kérésére később valósul meg, akkor a bank...

Rulirozó hitel
Rövid lejáratú vállalkozói hitelkeret, amely folyószámlához kötődik.

Sávos kamatozás
A számla egyenlegének adott összegsávba eső része az adott sávhoz tartozó kamatlábbal kamatozik.

Személyi kölcsön
Tárgyi fedezet nélkül, a jövedelem alapján igényelhető hitel.

Szoba
Olyan szoba, amelynek hasznos alapterülete 12-30 m2 közé esik.

Szocpol
Más néven lakásépítési kedvezmény, amely egy vissza nem térítendő állami támogatás lakásvásárláshoz, vagy építéshez.

Szolgalmi jog
A szolgalom olyan korlátolt úgynevezett dologi jog , amelynek alapján valaki egy más tulajdonában lévő dolgot valamely...

Takarnet
A takarnet egy országos földhivatali számítógépes hálózat, a földhivatali adatok on-line elérése érdekében.

Támogatott hitel
Magánszemélyek vagy vállalkozások részére meghatározott feltételek teljesülése esetén a hitel központi (állami) támogatásban részesül.

Társasház alapító okirat
Az ingatlan tulajdonosainak társasház alapítási elhatározását tartalmazó okirat...

THM
Teljes Hiteldíj Mutató.

Teljes tulajdoni lap
Tartalmazza az ingatlannal kapcsolatos, már törölt bejegyzéseket is.

Térképmásolat
Egy adott ingatlan adott településen belüli hivatalos elhelyezkedését mutatja.

Tulajdoni lap
Az ingatlanhoz tartozó lényeges információkat tartalmazó földhivatali okirat.

Tulajdonjog fenntartása
Az eladó a tulajdonjogát a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja.

Türelmi idős hitel
A hitel visszafizetés futamidejének elején a bank türelmi időt biztosíthat az adósnak, amely idő alatt...

Ügyféllimit
A bank minősíti az ügyfeleit különböző paraméterek alapján (jövedelmi helyzet, hitelmúlt...

Vagyonszerzési illeték
Ingatlan vásárlásakor jelentős költségként tud megjelenni a "visszterhes vagyonátruházási illeték"...

Viber
Elektronikus rendszeren keresztüli, azonnali jóváírású átutalás.

Vételi opció
A vételi opció vásárlója arra szerez jogot, hogy egy adott terméket egy előre meghatározott áron...

Visszlízing
A visszlízing lehetőséget nyújt magánszemélyek vagy vállalkozások számára, hogy meglévő ingatlan fedezete mellett...

Visszterhes vagyonátruházási illeték
Ingatlan vásárlásakor jelentős költségként tud megjelenni a "visszterhes vagyonátruházási illeték"...

Zártvégű lízing
A lízingdíjak, és a kamatok megfizetése esetén kizárólag a lízingbevevő válhat tulajdonossá...

Zálogkötelezett
Jelzáloghitel esetén amennyiben az adós személye különbözik az ingatlan tulajdonosának személyétől, akkor a tulajdonosnak van lehetősége arra, hogy az ügyletben ne vegyen részt a jövedelmével, hanem kizárólag az ingatlanával.

Zártkert
Hivatalosan már nem létező, de a tulajdoni lapokon még rendszeresen előforduló fogalom; ma már hivatalosan külterületnek számít. Eredetileg a zártkerti részeken voltak a településhez tartozó szőlők, gyümölcsösök, pincék, zártkerti gazdasági és pihenő célú épületek.